sprężarki śrubowe - uzdatnianie powietrza - dmuchawy - prasy - serwis

Uzdatnianie sprężonego powietrza

Sprężone powietrze jest jednym z najważniejszych przemysłowych nośników energii, dlatego tak ogromne znaczenie ma każda inwestycja umożliwiająca skuteczniejsze jego wykorzystanie. Mowa tutaj zarówno o możliwościach zabezpieczenia odpowiedniej ilości sprężonego powietrza, jak i jego czystości. Ważne jest aby było suche i pozbawione zanieczyszczeń.


Korzyści wynikające ze stosowania urządzeń do uzdatniania sprężonego powietrza:


 • dłuższa żywotność narzędzi pneumatycznych
 • niezakłócony przebieg procesu technologicznego
 • ochrona środowiska
 • oszczędności spowodowane zmniejszeniem ilości kondensatu olejowego przeznaczonego do utylizacji
 • kondensat wodny odprowadzany bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej
 • gwarancja uzyskania jakości sprężonego powietrza zgodnie z wymaganą klasą wg normy ISO 8573.
 • niezawodna praca maszyn zasilanych sprężonym powietrzem
 • redukcja kosztów związanych z przeglądami i remontami maszyn
 • ograniczenie korozji instalacji sprężonego powietrza
 • eliminacja niespodziewanych przestojów w produkcji
 • mniejsze koszty wytwarzanego sprężonego powietrza


Konfiguracja urządzeń uzdatniania, w zależności od zastosowania sprężonego powietrza:

Klasy jakości powietrza według normy ISO 8573.1

Obowiązująca międzynarodowa norma ISO 8573.1 definiuje górne granice zawartości cząstek stałych, wody i oleju w sprężonym powietrzu.

Klasa jakości

Olej

Cząstki stałe

Woda

Resztkowa zawartość oleju
mg/m3

Maksymalna wielkość cząstek stałych
µm

Maksymalna koncentracja cząstek stałych
mg/m3

Max. zawartość wody

0C

g/m3

1

0,01

0,1

0,1

-70

0,003

2

0,1

1

1

-40

0,12

3

1

5

5

-20

0,88

4

5

15

8

+3

6,0

5

25

40

10

+7

7,9

6

 

 

 

+10

9,4


Dane zostały odniesione do 1 bara ciśnienia absolutnego i temperatury +20 st.C


KAMI Serwis s.c. Katarzyna Mędrek, Mieczysław Wojtal                                                                                                                      tel. 502 701 201

50-457 Wrocław, ul. Dąbrowskiego 31/9                                                                                                                                           tel. 517 611 197

NIP: 899-27-00-838, Regon: 021329301                                                                                                                      e-mail: kamiserwis@gmail.com